Paikallisuutiset Kari Tegelberg /

Mikä poliittisessa päätöksenteossa kiehtoo?

vaalikuvat1.jpg

Mikä saa politiikassa mukana olevan innostumaan vuodesta toiseen lähtemään ehdokkaaksi, vaikka haukutaan ja mollataan ja kokouksissa istumiseen menee hirvittävästi aikaa? Ja korvaus tästä kaikesta on minimaalisen pieni, kun verot ja puolueen kynnysrahat on maksettu. Arvostelun ja lonaheiton lisäksi toki myöshyviä hetkiä tulee poliittisen uran varrella vastaan. Kysyimme neljältä hyvinkin pitkään politiikassa olleelta savonlinnalaiseltä sähköpostitse aiheeseen liittyen kolme kysymystä. Vastauset saimme SDP:n Pirkko Juutilta, Kokoomuksen Aate Laukaselta, Perussuomalaisten Kaj Turuselta ja Keskustan Jarkko Wuoriselta.

Kysymykset

1. Mikä teitä kiehtoo politiikassa, vaikka välillä tuleekin ”lunta tupaan” oikein urakalla? 2. Mitkä ovat kaikkein tärkeimmät asiat tulevalla vaalikaudella, joihin kaupunginvaltuuston pitää vaikuttaa? Mainitse pari, kolme tärkeää asiaa. 3. Sote-palvelujen siirtyminen maakunnille leikkaa vuoden 2019 alusta alkaen kunnallisverosta pois 12.5 prosenttia. Pitääkö mielestänne tämän lisäksi alentaa kunnallisveroa, että esimerkiksi Savonlinnan vetovoima kasvaisi ja kaupunkiiin saataisiin uusia veronmaksajia?

Pirkko Juuti

1. Politiikassa kiehtoo mahdollisuus tuoda mielipiteensä päätöksentekoon ja sitä kautta saada mahdollisuus vaikuttaa omalta osaltaan yhteiskunnallisiin asioihin. Mielestäni politiikkaan osallistuminen on yksi monista harrastusmuodoista. Jotkut ihmiset ovat kiinnostuneet kulttuurista, toiset urheilusta.

Sosiaalisen luonteeni vuoksi olen nuoresta pitäen halunnut olla mukana yhteisten asioiden hoitamisessa. Kun tulee ”lunta tupaan”, niin pitää muistaa, että ei ole pyytämässä asioita itselleen, vaan on tuomassa esille monien samoin ajattelevien ihmisten mielipiteitä. Politiikan kautta on saanut myös lukuisia hyviä ystäviä.

2. Seuraavalla valtuustokaudella ovat erityisen tärkeitä asioita Savonlinnan elinvoimaisuudesta ja taloudesta huolehtiminen, Sote-uudistuksen toteutuminen eli Sote-palveluiden saatavuus ja laatu kaupungissamme ( mm. keskussairaalatasoisten terveyspalveluiden säilyminen, peruspalveluiden saavutettavuus, vanhuspalveluiden riittävyys ja monipuolisuus).

Lisäksi tärkeitä asioita ovat kuntalaisten kuulemisen parantaminen, eli uudenlaisen lähidemokratian luominen ja kehittäminen koko kaupungin alueelle nykyistan aluejohtokuntien tilalle.

3. Kaupunkimme vetovoimaisuuden kasvattamiseksi ja uusien veronmaksajien saamiseksi on tehtävä kaikkia mahdollisia toimenpiteitä, mutta tämän hetkisillä tiedoilla on mielestäni liian aikaista ja mahdotonta ottaa kantaa vuoden 2019 veroprosenttiin. Siihen ennättää tulla matkan varrella vielä monta vaikuttavaa tekijää.

Kaupunginjohtaja Laine esitti jo vuosia sitten, että kaupunginvaltuusto tekisi päätöksen seuraavan vuoden veroprosentista edellisen vuoden kesäkuussa. Sekin todettiin liian aikaiseksi, saatikka ottaa nyt kantaa kahden vuoden päähän tulevaan asiaan.

Aate Laukkanen

1. Alussa olin kiinnostunut näkemään minkälainen ajatusmaailma on luottamusmiehillä/kaupunginjohtajalla Savonlinnassa kun on varaa heittää lähes 100 miljoonaa euron bioetanolihanke niin sanotusti romukoppaan tällaisella muuttotappioalueella. Nyt sen tiedän. Lisäksi koen työn valtuutettuna tärkeäksi seutukunnan etujen valvojana sekä yrittäjäsektorini osaamisen tuojana päätöksentekoon.

2. Savonlinnan verotuksen alentaminen ja muuttoliikkeen katkaiseminen, panostamalla uusien työpaikkojen luomiseen. Liitoskuntien “vainoamisen” lopettaminen. Uuden kaupunginjohtajan saaminen. Paremman yhteishengen luominen niin sanotulle Savonlinnan talousalueelle (Rantasalmi, Sulkava, Parikkala, Enonkoski), Sairaalan toiminnan turvaaminen.

3. Kunnallisveron lasku 12,5% riittää ainakin alussa, mutta kiinteistöveroa laskisin, koska sen vaikutukset ovat esimerkiksi taloyhtiöille raskaat ja aiheuttavat vuokrien korotuksia taajamissa sekä lisää elinkeinoelämän talouspaineita, joka taas heikentää työllisyyttä.

Kaj Turunen

1. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Nyt tehdyillä päätöksillä on vaikutukset tulevaisuuteen, nuoriimme. Emme voi tehdä velkaa lapsiemme maksettavaksi. Haluan vaikuttaa siihen, että poliittisessa päätöksenteossa etusijalla on kaupunkilainen, ei minkään intressiryhmän eduntavoittelu.

Saan palautetta toiminnastani niin valtuutettuna kuin kansanedustajanakin suoraan kansalaisilta kasvokkain, puhelimella ja sähköpostiini. Lähes kaikki palaute, joka koskee henkilökohtaista toimintaani on positiivista. Oma lukunsa on maakuntalehtien nettijuttujen anonyymit kommentoijat, jotka vähättelevällä ja ivallisella tavalla sekä usein perusteettomasti lyttäävät lähes kaikki uutiset.

Tuo suht` pieni joukko, jonka sallitaan julkisesti ilkeillä tunnistamattoman naamarin takaa, on kuitenkin hyvin merkityksellinen yleisen ilmapiiriin kannalta. Pidänkin tärkeänä sitä, että ihmisten julkiset kommentoinnit tehdään omalla nimellä.

2. OKL:n lähdöstä huolimatta selviydytään ja Savonlinna saa hyvän ja riittävän kompensaation.

Pidän tärkeänä, että kaupunkia kehitetään tasapainoisesti. Savonrannalla, Kerimäellä ja Punkaharjulla on säilytettävä riittävät palvelut ja niistä päättämisessä on annettava painoarvo alueen asukkaiden mielipiteelle.

Valtuustokauden aikana joissain isoissa asioissa voitaisiin järjestää kansanäänestys, jossa äänestystulos olisi sitova. Lisäksi valtuuston kokoukset tulee lähettää suorana kaupungin nettisivuilla ja tallentaa sinne.

Kaavoituksella pitää tukea elinkeinoelämää ja uusien yritysten sijoittumista Savonlinnaan. Meidän on pystyttävä hyödyntämään työpaikkoina omat vahvuutemme kuten metsät ja luontomatkailu, samalla kun huolehditaan luonnosta.

Savonlinnaan pitäisi rakentaa monitoimihalli urheilun, messujen ja suurien kokouksien pitopaikaksi. Savonlinnaan olisi saatava positiivinen pöhinä ja yhdessä tekemisen kulttuuri. Esteet tältä pitäisi purkaa.

3. Uskon siihen, että veroja laskemalla voidaan saada lisää verotuottoja. Savonlinna on Suomen viidenneksi kireimmin verotettu kunta. Savonlinnassa joudut maksamaan veroja 4 276 euroa vuodessa enemmän kuin Kauniaisissa. Kunnallisveroa olisikin syytä laskea nimenomaan vetovoimaisuuden parantamiseksi. Myös vapaa-ajan asutuksen kiinteistöveroprosenttia tulisi laskea. Lisäksi tulisi siirtyä sellaiseen järjestelmään, että kesäasukkaat maksaisivat kunnallisveron mökkikuntaansa esimerkiksi kuukauden ajalta.

Jarkko Wuorinen

1. Kun aion asua tulevinakin vuosina Savonlinnassa, niin siksi koetan tehdä kaikkeni, että elämänolosuhteet täällä olisivat kaikille mahdollisimman hyvät. Tämä on tärkein peruste sille, että olen mukana poliittisessa päätöksenteossa. Ja kun monien vuosien aikana saamieni yhteyksien ja kokemuksen kautta minulla on mahdollisuus vaikuttaa monipuolisesti niihin olosuhteisiin, jotka meillä vallitsevat, niin siksi haluan hyödyntää näitä tekijöitä Savonlinnan puolesta.

Mutta totta kai, varsinkin perusteeton kritiikki ja jopa hävyttömyydet tuntuvat pahalta, vaikka niihin on ollut pakko tottua. Mutta perheeni ei ole siihen tottunut ja heitä se haavoittaa vähintään yhtä paljon. Monesti negatiiviset kommentit on näemmä tarkoitettu vain loukkaaviksi, mikä tuntuu varsin omalaatuiselta. Sellaisesta ei pitäisi olla hyötyä kenellekään. Perusteltua kritiikkiä olen aina valmis ottamaan vastaan ja sitä tarvitaankin, jotta osaa toimia tarvittaessa paremmin. Ja Team Wuorinen on valmistautunut myös vastaamaan kritiikkiin, joka ei ole perusteltua.

2. Vaikka sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut ovat siirtymässä vuoden 2019 alussa maakunnille, niin kyllä jatkossakin kunta eli Savonlinna on merkittävä tekijä sosiaali- ja terveyspalveluiden peruspalveluiden edellytysten luomisessa. Eikä kyse ole vain lähipalveluiden säilyttämisestä, vaan myös palveluiden laadusta ja monipuolisuudesta. Kun toimin tällä hetkellä niin maakuntahallituksen kuin maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtajana niin uskon voivani vaikuttaa myös terveyspalveluiden saatavuuteen jatkossa. Yleensäkin hoivasektorilla on pidettävä huolta laadukkaista ikääntyneiden palveluista. Arvokas ikääntyminen on kansalaisoikeus, jonka olemme kaikki ansainneet.

Savonlinnan valtuuston päätoimialaksi tulee jatkossa vaikuttaminen koulutukseen. Savonlinnassa pitää olla sellaista koulutusta, jonka alan työntekijöitä täkäläiset yritykset tarvitsevat. Tällainen koulutus myös lisää mahdollisuuksia siihen, että nuoret jäävät asumaan tänne. Myös muualta voidaan tulla tänne opiskelemaan, kun on panostettu laadukkaaseen koulutukseen. Siten esimerkiksi insinöörikoulutus ja matematiikkalukio ovat hyvä kokonaisuus. Samanlainen mahdollisuus liittyy myös taidelukioon ja liikuntalukioon/yläkouluun.

Hyvän koulutuksen laadun takeena on, että opettajille taataan madollisuudet jatkokouluttautumiseen. Kun yhteiskunta ja oppiaineet jatkuvasti muuttuvat ja niissä tapahtuu monenlaista kehittymistä, niin opettajien ajan tasalla pysyminen ei onnistu ilman monipuolista täydennyskoulutusta.

Vaikka vastuu elinkeinotoiminnan tulevaisuudesta on yrityksillä, niin kaupungin on panostettava yritysten toimintaedellytyksiin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat niitä, jotka erityisesti ovat pyrkineet säilyttämään ja luomaan työpaikkoja. Valtuuston pitää panostaa siihen, että vihdoin toteutetaan päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi. Edelleen valtuuston on painotettava päätöksen teossaan sitä, että kaavoitus- ja tonttipolitiikka, toimitilakysymykset ja osaavan työvoiman saatavuus ovat kunnossa.

3. Viime vuoden taloustulos 6,1 miljoonaa ylijäämäisenä antaa mahdollisuuden alentaa veroprosenttia jopa yhden prosenttiyksikön. Vaikka vaikutuksellisesti Savonlinnassa veroprosentti ei ole maan korkeimpia, kun huomioidaan täkäläinen tulotaso ja vähennykset, niin silti korkea virallinen veroprosentti on ainakin mielikuvallinen haaste. Ja tietysti, kun asiaa julkistetaan monessa yhteydessä, niin sillä veroprosentilla on vaikutusta yritysten ja asukkaiden tänne tulemiselle. Joten kannatan veroprosentin alentamista.


Aiheet:
Anssi kommentoi perjantaina 17.3.2017 klo 14:15 Vastaa kommenttiin
Vieläkö se Aate pyörittää levyä siitä, että "100 miljoonan hanke" kaatui muka siihen ettei savonlinnalaisilta veronmaksajilta saatu muutaman miljoonan rahoitusta? Ei kyllä kuulosta kovin uskottavalta, varsinkaan kun niitä avokätisiä rahoittajia ei ole näkynyt vieläkään.
HK kommentoi torstaina 16.3.2017 klo 11:13 Vastaa kommenttiin
Kurjaa, jos Wuorinen ja Turunen ovat saaneet kriitikkiä osakseen. Ehkä siihen voisi kuitenkin olla omillakin teoilla ja tekemättä jättämisillä jotain vaikutusta? Varsinkin Turusen vahtivuorolla ja persujen hallitusvastuussa Savonlinna on saanut turpiin jatkuvasti.

Kohtuullinen pitää kuitenkin olla.

Olisi muuten mielenkiintoista jos vaikka Savonmaa selvittäisi miten nykyvaltuutetut ovat osallistuneet valtuustotyöhön tällä valtuustokaudella? Se olisi mielestäni tärkeä tieto äänestäjille.

Jätä kommentti

Vastaat käyttäjän jättämään kommenttiin. Peruuta
nismaa-Pekka.jpg
Uutiset

Lusto hakee uudistumista avautumalla ja tähyämällä tulevaisuuteen

– Haluamme avautua aikaisempaa aktiivisemmin ulospäin – vahvasti Savonlinnan seudunkin ulkopuolelle, sanoo Luston uusi johtaja, metsänhoitaja Pekka Äänismaa. Hän ryhtyi syyskuun alussa…
IMG_2590.jpg
Uutiset

Lentoliikenteelle iso tuki kaupungilta

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti lähes yksimielisesti tukea Savonlinnan ja Helsingin välistä lentoliikennettä seuraavan vuoden. Tukea kaupunki antaa liikenteeseen 1,26 miljoonaa euroa.…
IMG_3417.jpg
Uutiset

Pääterveysaseman uudisrakennushanke etenee

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Sosterille poikkeusluvan keskussairaalan yhteyteen rakennettavalle pääterveysaseman uudisrakennukselle. Lupa on myönnetty 9. marraskuuta.…
WP_20171114_11_27_18_Pro.jpg
Uutiset

Lukion ovet säppiin Kerimäellä

Savonlinnalaisten verotus alenee  Savonlinnassa tehtiin kaupunginvaltuutettu Sampsa Kokon mukaan historiaa maanantai-iltaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Valtuusto nimittäin…
IMG_3386.jpg
Uutiset

Keijo Pesonen eläkkeelle vuoden vaihteessa

Musisoiva rehtori viihtyy Heinäveden tukikohdassaan  Sää on marraskuisen harmaa. Vettä vihmoo välillä auton tuulilasiin ja lämpöä ulkona on muutama aste. Istun haastattelulehtiö…
Lippu-IMG_7999.jpg
Uutiset

Isänpäivä ei ole virallinen liputuspäivä

Tulevana sunnuntaina vietetään jälleen isänpäivää. Silloin siniristiliput nousevat salkoon juhlapäivän kunniaksi useimmissa suomalaiskodeissa. Mutta toisin kun voisi luulla, isänpäivä ei…
Yhdessä-uutta-IMG_3321.jpg
Uutiset

Historiallista uudistusta tehdään järjestöjen kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa veikkausvoittovaroista Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi kolmea uutta avustusohjelmaa, joista yksi on Järjestöt mukana muutoksessa. Tämän…
Sini-waahto-IMG_2369.jpg
Uutiset

Pikkujoulu­ohjelmaa monenlaiseen makuun

Paikallinen ja laadukas ruoka on pääroolissa Savon Mafian pikkujoulupaketeissa, joita on räätälöity useampaan makuun sopiviksi. Savon Mafian myyntipäällikkö Sini Laukkanen kertoo, että…