Kolumnit Jarkko Wuorinen /

Alempi tieverkko hälyttävässä kunnossa

Tänä keväänä kelirikko on ollut hankalin vuosikymmeniin. Monet alemman tieverkon tiet ovat olleet hyvin huonosti liikennöitävässä kunnossa, kun tiet ovat pehmeitä ja routa nostaa savea pinnalle. Eikä päätieverkkokaan ole kaikin osin erityisen hyvässä kunnossa. Esimerkiksi vitostiellä Kuopion jälkeen on melkoisia monttuja. Jos niihin ajaa alumiinivanteilla, niin matka loppuu siihen.
Ministeri Berner on vähän aikaa sitten sanonut, että nyt on saatavissa lisää rahaa tiestön korjaamiseen. Mutta kun tuessa on kysymys vain muutamista miljoonista ja todellinen korvausvaje lähentelee jo miljardia euroa, niin nyt vaaditaan nopeita toimenpiteitä. Kun alempi tieverkko heikkenee koko ajan, on tilanne muodostumassa kohtalokkaaksi muun muassa puuhuollolle ja muulle haja-asutusalueen elinkeinotoiminnalle. Liikennekysymykset ovat erityisen merkityksellisiä Etelä-Savolle. Maamme kantotuloissa maakuntamme on kärjessä, joten meidän tulonmuodostuksellemme puunkorjuu on erittäin tärkeä tekijä. Mutta kyse ei ole vain puun kuljetuksesta, vaan myös haja-asutuksen ulkopuolisen elinkeinotoiminnan menestymiselle tiestön kunto asettaa haasteita. Maakuntamme on varsin pienyritysvaltainen ja suuri osa yrityksistä toimii kaupunkien ulkopuolella. Siten tiestön kunto vaikuttaa niiden tuloksentekokykyyn. Mikäli maakunnan eri osat halutaan säilyttää elinkelpoisina, teiden kunnon pitää olla riittävän hyvä. Ei riitä, että tehdään vain kunnostusta pahimmin vaurioituneissa paikoissa. On panostettava perusparannukseen ja kyettävä toteuttamaan suunnitelmien mukaisia uudistustoimenpiteitä. Valtakunnallisesti pääväylien osalta olemme viime vuosina pärjänneet hyvin tiemäärärahojen jaossa ja uudistusten suuntaamisessa. Mutta tämä sama linjaus ei koske alempaa tieverkkoa. Sen suhteen emme ole muuta maata paremmassa tilanteessa. Siten edunvalvonnan painopistettä on suunnattava myös muuhun kuin pääväyliin.

Jarkko Wuorinen
Maakuntahallituksen puheenjohtaja


Aiheet:
Erkkkki kommentoi keskiviikkona 23.5.2018 klo 21:02 Vastaa kommenttiin
Sipilän hallituksen aikaansaannosta. Säästetään itsemme hengiltä ja anetaan rahat sotefirmoille. Soteuudistuksessa ei raha-asioilla ole mitään merkitystä. Eikös tämä Sipilä ole saman puolueen miehiä kuin Wuorinen?

Jätä kommentti

Vastaat käyttäjän jättämään kommenttiin. Peruuta
Kolumnit

Maakuntahallituksen työ on muuttunut runsaassa vuosikymmenessä

Olen ollut runsaan vuosikymmenen maakuntahallituksen pöydän äärellä ja viimeiset viisi vuotta hallituksen puheenjohtajana. Minua ennen puheenjohtajana toimi kahdeksan vuotta Markku Kakriainen.…
Kolumnit

Saimaalle kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa

Yritystoiminta on monen seutukunnan tulevaisuuden elinehto. Yritystoiminnalla saadaan seuduille työpaikkoja ja verotuloja, joilla voidaan turvata seutukunnan asukkaille tarpeellisia…
Kolumnit

Saimaa – Savonlinnan suuri mahdollisuus

Viestintään ja markkinointiin saadaan parhaiten tehoa, jos sen kärkenä on sellainen tekijä, josta ollaan pääosin yhtä mieltä. Savonlinnalle sellainen seikka on Saimaa ja kaupungin sijainti…
Kolumnit

Liikenneyhteydet luovat elinvoimaa

Liikenneyhteyksien merkitystä seudun elinvoimalle korostetaan koko ajan. Lähtökohtana on, että nopeat yhteydet antavat entistä parempia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja yleensä työntekijöiden…
Kolumnit

Onko meillä tulevaisuutta?

Tietysti tähän vastaan, että kyllä, mutta…… Vaikka uskon vahvasti siihen, että Savonlinnan seudulla on aitoja mahdollisuuksia hyvää tulevaisuuteen, niin joitakin toimenpiteitä se…
Kolumnit

Markkinointia iskulauseilla

Kun lukee eri paikkakuntien nettisivuja, niin niistä pitäisi saada melko hyvä käsitys siitä, millainen se paikkakakunta on tai millainen se haluaa olla. Kun olen voinut perehtyä aika moniin…
Kolumnit

Vetovoimaa seutukaupunkitoiminnalle

Suomen suuret kaupungit ovat Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren vetämänä muodostaneet suurten kaupunkien C21-ryhmän. Kyseessä on tietysti määrätynlainen edunvalvontaorganisaatio, jota siinä mukana…