Ihmiset

Ammatillisesta koulutuksesta ammatti­korkeakouluun

Xamk_4352.jpg
Jatkoväyläopintojen avulla voivat toisen asteen opiskelijat hankkia ammattikorkeakouluun tarvittavia opintopisteitä ja lyhentää kokonaisopiskeluaikaa ikään kuin suoraa asfalttitietä ajaen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK tekee yhteistyötä Savonlinnan Ammattiopisto SAMIedun kanssa jatkoväyläopintojen kehittämiseen liittyen. Jatkossa Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun kautta toteutettujen jatkoväylä opintojen avulla toisen asteen opiskelijat voivat opiskella ammattikorkeakoulussa ja suorittaa ammattikorkeakoulutasoisia opintoja jo ammattiopisto-opiskelun aikana. Jatkoväylä opintojen toivotaan edistävän opiskelijoiden hakeutumista suoraan ammattiopiston jälkeen jatko-opintoihin sekä nopeuttavan opiskelijoiden kokonaisopiskeluaikaa.

Jatkoväylä opintojen kehittämistyössä on mukana myös valtakunnallinen, Xamkin hallinnoima Jatkoväylä-hanke. Mukana hanketta toteuttamassa on 11 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto.

Savonlinnassa pilotoidaan muun muassa toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteisopettajuuden ja yhteisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä tekniikan alan koulutuksen näkökulmasta.

SAMIedun sähkö- ja automaatiotekniikan sekä ICT-puolen opettaja Jukka Ahonen kertoo, että SAMIedun opiskelijoille järjestettiin tammikuun lopulla tilaisuus, jossa tästä opiskelumahdollisuudesta heille kerrottiin.

– Tilaisuuteen tuli kuulemaan hankkeesta 64 opiskelijaamme, joista viisi opiskelijaa lähti kokeiluun mukaan, Ahonen kertoo.

Yksi noista viidestä kokeiluun mukaan hyväksytyistä on Rantasalmen Parkunmäessä asuva, 17-vuotias Mikko Niiranen. Hän on opiskellut syksystä 2016 lähtien sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoa SAMIedussa. Hän sanoo tavoitteenaan olevan opinnot ammattikorkeakoulussa.

Biotuotetekniikan lehtori Ritva Käyhkö XAMK:in Savonlinnan kampukselta kertoo, että opintojen lyhentämiseen tähtääviä opintopisteitä voi saada tällä hetkellä SAMIedussa muun muassa opiskelemalla prosessiteollisuuden koneita ja laitteita, ja yhteishaun pääsykokeisiin valmentavia opintojaksoja tekniikan alan matematiikan tehovalmennuksella sekä tekniikan alan fysiikan tehovalmennuksella.

Toinen viidestä mukana kokeilussa olevista on savonlinnalainen aikuisopiskelija Henna Kautonen. Hän aloitti viime syksynä opiskelemaan kaksivuotista kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa. Hän sanoo päättävänsä tämän vuoden aikana lopullisesti, aikooko opiskella itselleen myös amk-tutkinnon.

SAMIedun laatu- ja kehittämispäällikkö Jonna Kokkonen kertoo, että toive insinööripolun rakentamisesta on tullut työnantajien taholta, johon molemmat oppilaitokset haluavat tällä tavalla vastata.

– Haluamme myös luoda opiskelijoille parempia mahdollisuuksia opiskella entistä pidemmälle Savonlinnassa ja jäädä myös mahdollisesti asumaan Savonlinnan seudulle, Kokkonen korostaa.

Myös työpaikalla tapahtuvaa koulutusta on lisätty SAMIedussa. Muun muassa Mikko Niiranen on parasta aikaa koulutussopimuksella Norelco Oy:lla. Hänellä on Norelco Oy:lta nimetty henkilö, joka toimii ohjaajana. Lisäksi opettaja, eli tässä tapauksessa Jukka Ahonen kantaa vastuuta Niirasen työpaikalla tapahtuvan koulutusjakson aikana.

Ritva Käyhkö kertoo, että Savonlinnassa voi tällä hetkellä jatkoväylää käyttää SAMIedun opiskelija, joka tähtää insinööriksi. Tulevaisuudessa myös matkailussa ja sosiaalialan opinnoissa voi SAMIedussa kerätä opintopisteitä ammattikorkeakouluopintoja varten.

Kuva: Jatkoväyläopintojen avulla voivat toisen asteen opiskelijat hankkia ammattikorkeakouluun tarvittavia opintopisteitä ja lyhentää kokonaisopiskeluaikaa ikään kuin suoraa asfalttitietä ajaen. Jatkoväylässä ovat SAMIedusta mukana Henna Kautonen (2. vas.) ja Mikko Niiranen. Tukea ja apua tarjoavat SAMIedun opettaja Jukka Ahonen (vas.) ja XAMK:in biotuotetekniikan lehtori Ritva Käyhkö.


Aiheet:
Ei kommentteja! Jätä ensimmäinen kommentti alta.

Jätä kommentti

Vastaat käyttäjän jättämään kommenttiin. Peruuta