Kolumnit Jarkko Wuorinen /

Kilpailuetua älykkäällä erikoistumisella

Omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen pohjautuva älykkään erikoistumisen toimintakonsepti on Etelä-Savon aluekehityksen työväline, joka tuottaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:kin mukaan parasta tulosta maakuntamme tyyppisillä harvaan asutuilla alueilla.

Kun tutkimukseen ja uusiin ideoihin käytettäviä resursseja kohdennetaan Etelä-Savon menestystekijöihin, niukoillakin resursseilla saadaan enemmän vaikuttavuutta. OECD:n tutkimusten mukaan harvaan asuttujen alueiden kestävä kehitys riippuu pitkälti kyvystä tunnistaa menestystekijöitä ja edistää uusia taloudellisen toiminnan muotoja ja työpaikkojen syntymistä alueella.

Siten on maakuntamme kannalta järkevää kohdentaa niukkoja resurssejamme sellaisiin start up- yrityksiin ja innovaatioihin, jotka tarvitsevat alkuvaiheessa melkoisesti pääomia ideoidensa ja toimintansa käynnistämiseen ja joilla arvioidaan asiantuntevan kehitystyön jälkeen olevan mahdollisuuksia kansallisen menestyksen lisäksi myös kansainväliseen läpimurtoon.

Maakunnan osaamisen kärkialat luovat osaltaan edellytyksiä huippuosaamiseen pohjautuvan yritystoiminnan kasvulle. Maakunnan on kohdennettava väheneviä resurssejaan valikoiduille kärkiosaamisaloille, jotta kehittämispanosten vaikuttavuus ja toimialojen tuottavuus lisääntyisivät kiristyvässä kilpailussa. Etelä-Savon älykkään erikoistumisen painopisteet ovat metsä, ruoka ja vesi eli alueen luontaiset vahvuudet yhdistettynä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan.

Näiden kolmen sektorin ohella kasvua haetaan kokonaan uusilla avauksilla, esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntävät palveluinnovaatiot ja uudet terveysteknologiset innovaatiot, joilla on erityisiä mahdollisuuksia monipuolistuvalla sote-sektorilla. Älykkään erikoistumisen kautta luodaan alueelle uusia työpaikkoja, parannetaan kilpailukykyä ja pyritään tutkimustoiminnalla ja pilotoinneilla ratkaisemaan metsään, veteen ja ruokaan sekä suurissa muutoksissa olevan terveysteknologiaan liittyviä ongelmia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Asukasta kohden laskettu kansantuote oli vuonna 2014 Etelä- Savossa 29 500 euroa ja koko maassa 37 500 euroa. EU-maiden keskimääräistasoista Etelä-Savon asukasta kohden laskettu bruttokansantuote oli noin 86 prosenttia vuonna 2014 ja Suomen keskimääräistasosta 79 prosenttia. Vaikka koko maan vertailussa täkäläinen bruttokansantuote on alhainen, on sen kasvussa saatu kiinni muuta maata. Tämä osoittaa sen, että alueelle suunnattua kehittämisrahoitusta on hyödynnetty tehokkaasti.

Jarkko Wuorinen
Maakuntahallituksen puheenjohtaja


Ei kommentteja! Jätä ensimmäinen kommentti alta.

Jätä kommentti

Vastaat käyttäjän jättämään kommenttiin. Peruuta
Satonen Puputti Ora.jpg
Uutiset

Suomi tarvitsee seutu­kaupunkiohjelman

Kansanedustaja, seutukaupunkiohjelman sparrausryhmän jäsen Arto Satonen (kok.) vieraili viime viikolla Savonlinnan Kokoomusnaisten järjestämällä risteilyllä. Kokoomusnaisten puheenjohtaja Seija…
Huivien heittelyä Asukasloikassa.jpg
Uutiset

Yhdistysten torilla nähtiin Pöhinäkuja ja Mental Health Week -teltat

Viime lauantaina Savonlinnan kauppatorilla järjestettiin perinteinen Yhdistysten tori -tapahtuma. Tapahtuman järjestäjänä toimi Savonlinnan Seudun Kolomonen. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui…
Palauto ja yleisöä.jpg
Uutiset

Arjen turvaa -tapahtumassa oli monenlaista nähtävää

Arjen turvaa -tapahtuma järjestettiin viime lauantaina Kirkkopuiston kentällä. Etelä-Savon Pelastuslaitoksen, Itä-Suomen poliisin ja Puolustusvoimien järjestämässä tapahtumassa oli ideana kertoa…
eläin IMG_5195.jpg
Uutiset

Omaeläinklinikalta kattavaa terveydenhoitoa lemmikeille

Omaeläinklinikka on toiminut Savonlinnassa nykyisellä nimellään vuoden verran. Klinikan toimitilat löytyvät Kalervonkadulta Miekkoniemeltä. Tiloissa työskentelee päivittäin eläinlääkäri…
toimintakeskus IMG_5062.jpg
Uutiset

Toimintatuvassa ei tarvitse olla yksin

Toiminnallista ja tuettua palvelua tarjoava Toimintatupa siirtyi tämän vuoden helmikuun alussa Nuorisotoiminnan Tuki ry:ltä NuTulta Savonlinnan Toimintakeskukselle Pääskylahteen Schaumanintielle.…
IMG_5159.jpg
Uutiset

Rajanylityspaikan kansain­välistäminen edelleen tapetilla

Parikkalan Syväoron rajanylityspaikan saaminen kansainväliseksi ylityspaikaksi on edelleen kolmen Kaakkois-Suomen maakunnan tavoitteena, vaikka hanke ei viime aikoina olekaan edennyt.…
Järvisalo IMG_5149.jpg
Uutiset

Yhdistysten kevättori lauantaina

Perinteinen savonlinnalaisten yhdistysten kevättoritapahtuma järjestetään jälleen tulevana lauantaina 19. toukokuuta kello 9–14. Tapahtuman järjestelyvastuun kantaa Erja Järvisalo Savonlinnan…
Seniorijutun kuva.jpg
Uutiset

Savonlinnan kansallisilla senioreilla juhlavuosi

Savonlinnan kansalliset seniorit ry täyttää tänä vuonna 45 vuotta. Yhdistys on perustettu vuonna 1973 ja siinä on nykyisin jäseniä lähes 350. Yhdistys on tällä jäsenmäärällä Itä-Suomen…