Kolumnit Jarkko Wuorinen /

Maakuntahallituksen työ on muuttunut runsaassa vuosikymmenessä

Olen ollut runsaan vuosikymmenen maakuntahallituksen pöydän äärellä ja viimeiset viisi vuotta hallituksen puheenjohtajana. Minua ennen puheenjohtajana toimi kahdeksan vuotta Markku Kakriainen. Meidän aikanamme on ollut kolme maakuntajohtajaa, nimittäin Hannu Vesa, Matti Viialainen ja nyt Pentti Mäkinen. Jokaisella on ollut oma tyylinsä hoitaa asioita. En kuitenkaan ryhdy tekemään julkisesti arvioita heidän toiminnastaan, se ei tuntuisi kovin hyvältä tavalta analysoida asioita jälkikäteen.

Mutta sitä voin arvioida, miten maakuntahallituksen toiminta on muuttunut runsaassa vuosikymmenessä. Nykyisen maakuntaliiton tehtäviin kuuluu maakunnan suunnitelmallinen kehittäminen ja maakunnallinen edunvalvonta. Maakunnan suunnitteluun kuuluvat olennaisina osin maakuntastrategia, maakuntaohjelma ja maakuntakaavat. Kaikki muut maakunnan kehittämissuunnitelmat ja ohjelmat, myös EU:n aluepoliittiset tavoiteohjelmat ovat aiemmin mainitsemieni kolmen asiakirjan johdannaisia. Painopisteinä maakuntaliiton toiminnassa voisi mainita muun muassa aluekehityksen ennakointi, koulutus- ja tutkimustoiminta, matkailu ja vapaa-ajan asuminen sekä kaavoitus, liikenneyhteydet, luonnonvarat ja maakunnan markkinointi.

Nykyiset maakunnat ovat jäsenkuntiensa muodostamia lakisääteisiä kuntayhtymiä. Jäsenkunnat rahoittavat pääosin niiden toiminnan. Maakuntaliitto on myös keskeinen kansainvälinen toimija ja vastaa suurelta osin EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja niiden täytäntöön panosta. Päätöksenteon kannalta suurimpia muutoksia viime vuosina on ollut maakunnan liiton vahvistunut asema EU:n rakennerahasto-ohjelmissa ja että maakuntakaavoja ei enää lähetetä vahvistettavaksi ministeriöön, vaan maakuntakaavat vahvistetaan ensin maakuntahallituksessa ja sitten maakuntavaltuustossa.

Myös liikenneasioissa maakunnan merkitys on korostunut aiemmasta. Tällä hetkellä liikennejärjestelmäasioissa tehdään yhteistyötä kolmen maakunnan kesken ja pohdinnassa on ollut, että yhteistyöhön tulisi mukaan vielä muitakin maakuntia. Ja liikenteen edunvalvontakysymyksissä olemme myös onnistuneet hyvin kuten 5-tien parannustöiden jatkaminen, Savonlinnan syväväylän siirto ja siltojen rakentaminen sekä Vekaransalmen siltatöiden aloittaminen osoittavat.

Myös päätöksenteon suhteen on tapahtunut kehitystä. Pyrimme pääsemään parhaaseen lopputulokseen ensin keskustelemalla ja sitten koettamalla hakea kompromissia, jotta saataisiin yksimielinen päätös, joka aina on vahvempi viesti eteenpäin. Aina siihen ei päästä, mutta hyvä keskustelukulttuuri kuitenkin lisää yhteisten painopisteiden löytämisen mahdollisuuksia. Ja mikäli maakuntauudistus menee eduskunnassa läpi, niin sitten muutos päätösvallassa ja päätettävissä asioissa on varsin suuri.

Aiheet:
Ei kommentteja! Jätä ensimmäinen kommentti alta.

Jätä kommentti

Vastaat käyttäjän jättämään kommenttiin. Peruuta
Kolumnit

Saimaalle kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa

Yritystoiminta on monen seutukunnan tulevaisuuden elinehto. Yritystoiminnalla saadaan seuduille työpaikkoja ja verotuloja, joilla voidaan turvata seutukunnan asukkaille tarpeellisia…
Kolumnit

Saimaa – Savonlinnan suuri mahdollisuus

Viestintään ja markkinointiin saadaan parhaiten tehoa, jos sen kärkenä on sellainen tekijä, josta ollaan pääosin yhtä mieltä. Savonlinnalle sellainen seikka on Saimaa ja kaupungin sijainti…
Kolumnit

Alempi tieverkko hälyttävässä kunnossa

Tänä keväänä kelirikko on ollut hankalin vuosikymmeniin. Monet alemman tieverkon tiet ovat olleet hyvin huonosti liikennöitävässä kunnossa, kun tiet ovat pehmeitä ja routa nostaa savea pinnalle. Eikä…
Kolumnit

Liikenneyhteydet luovat elinvoimaa

Liikenneyhteyksien merkitystä seudun elinvoimalle korostetaan koko ajan. Lähtökohtana on, että nopeat yhteydet antavat entistä parempia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja yleensä työntekijöiden…
Kolumnit

Onko meillä tulevaisuutta?

Tietysti tähän vastaan, että kyllä, mutta…… Vaikka uskon vahvasti siihen, että Savonlinnan seudulla on aitoja mahdollisuuksia hyvää tulevaisuuteen, niin joitakin toimenpiteitä se…
Kolumnit

Markkinointia iskulauseilla

Kun lukee eri paikkakuntien nettisivuja, niin niistä pitäisi saada melko hyvä käsitys siitä, millainen se paikkakakunta on tai millainen se haluaa olla. Kun olen voinut perehtyä aika moniin…
Kolumnit

Vetovoimaa seutukaupunkitoiminnalle

Suomen suuret kaupungit ovat Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren vetämänä muodostaneet suurten kaupunkien C21-ryhmän. Kyseessä on tietysti määrätynlainen edunvalvontaorganisaatio, jota siinä mukana…