Kolumnit Jarkko Wuorinen /

Markkinointia iskulauseilla

Kun lukee eri paikkakuntien nettisivuja, niin niistä pitäisi saada melko hyvä käsitys siitä, millainen se paikkakakunta on tai millainen se haluaa olla. Kun olen voinut perehtyä aika moniin paikkakuntiin viime vuosien aikana, niin on ollut mielenkiintoista seurata, miten netti-informaatio ja todellisuus kohtaavat. Ja aika suuria eroja aidosti näyttää olevan, joskin monesti tilanne on sellainen, ettei nettisivuilta saa riittävästi tietoa paikkakunnan mahdollisuuksista.

Erityisen mielenkiintoista on seurata, millaisia iskulauseita esimerkiksi kaupungit käyttävät kertoakseen lyhyesti, mikä on paikkakunnan olennainen vahvuus. Monet kaupungit käyttävät useampia sloganeita eli iskulauseita kertoakseen vähän monipuolisemmin kaupungin vahvuuksista. Ennen kaikkea noilla iskulauseilla halutaan muodostaa tai muokata mielikuvia.

Savonlinnan iskulauseena on ”Savonlinna – Saimaan sydämessä”. Sen voi sanoa olevan varsin hyvin Savonlinnaa kuvaava. Iskulause kertoo lukijalle, missä kaupunki sijaitsee. Kun Saimaa-brändi on kokonaisuudessaan positiivisia mielikuvia luova, niin iskulausetta voi pitää onnistuneena.

Mikkelin pääiskulauseena näyttää olevan ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin”. Iskulause perustuu sekin Saimaan hyödyntämiseen ja luo tunnetta siitä, että kaupunki pyrkii sitouttamaan asukkaitaan toimivan kaupunkikokonaisuuden luomiseen. Viime vuoden asuntomessut Saimaan rannalla vielä kehittivät kaupungin mielikuvaa aktiivisena Saimaan alueen kaupunkina, joskin varsinaisille Saimaan selkävesille sieltä johtaa kymmenien kilometrien osittain kanavamainen yhteys.

Lappeenranta markkinoi itseään Suomen ilmastopääkaupunkina. Kaupunki sijaitsee Saimaan etelärannalla ja samalla myös meri-ilmaston ja mannerilmaston rajapinnassa, joten siinä mielessä väitteelle on perusteita. Toisaalta Lappeenranta on panostanut kaavoituksessa ja elinkeinojen kehittämisessä Venäjän rajan läheisyyteen, mikä myös näkyy kaupungin nettisivuilla.

Kajaanin lyhyenä iskulauseena on, että kaupunki on kasvun kärjessä. Siellä käydessäni havaitsin, että tälle mainokselle on katetta. Vaikka Kajaani menetti muutama vuosi sitten opettajankoulutuksen Ouluun, niin sopivalla elinkeinojen kehittämistoiminnalla on onnistuttu saamaan lisää työpaikkoja siellä oleviin yrityksiin ja myös uusia työllistäviä yrityksiä. Esimerkiksi energiaratkaisuilla on saatu aikaan se, että energiaintensiivisten yritysten on kannattavaa toimia Kajaanissa.

En halua nyt tuoda esille niitä epäonnistuneita iskulauseita, kun siten ei mitään voi kehittää. Mutta niitäkin löytyy. Tärkeintä kuitenkin olisi kyetä lyhyillä iskulauseilla kertomaan, missä me olemme hyviä ja jopa parhaita. Jyväskylä on ehkä parhaiten osannut kiteyttää vahvuutensa seuraaviin kolmeen iskulauseeseen: ”Se oikea opiskelukaupunki”, ”Jyväskylä liikkeessä – intohimoinen liikunta ja hyvinvointi”, ”Yksi Suomen nopeimmin kasvavista businesskeskuksista”.


Jarkko Wuorinen
Maakuntahallituksen puheenjohtaja

Aiheet:
Ei kommentteja! Jätä ensimmäinen kommentti alta.

Jätä kommentti

Vastaat käyttäjän jättämään kommenttiin. Peruuta
Kolumnit

Puheenjohtajat listasivat asioita tulevaan hallitusohjelmaan

Eduskunnassa pidetyssä maakuntahallitusten puheenjohtajien kokouksessa käsiteltiin aiheita, joita halutaan tulevaan hallitusohjelmaan. Ensimmäiseksi listalla nousi osaavan työvoiman saatavuus.…
Kolumnit

Miten suuri osa Suomesta pidetään asuttuna?

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokouksessa Rovaniemellä eräänä pääteemana oli muuttoliikkeen suhtautuminen kaupungistumiseen. Aiheen käsittelyn pohjaksi oli tutkija Timo Aron alustus,…
Kolumnit

Rajanylityspaikka saatava kansainväliseksi

Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämiseksi on tehty työtä jo ainakin vuosikymmen. Välillä asiat ovat tuntuneet menevän eteenpäin ihan mukavasti, mutta monesti eteen on tullut yllättäenkin…
Kolumnit

Maakuntahallituksen työ on muuttunut runsaassa vuosikymmenessä

Olen ollut runsaan vuosikymmenen maakuntahallituksen pöydän äärellä ja viimeiset viisi vuotta hallituksen puheenjohtajana. Minua ennen puheenjohtajana toimi kahdeksan vuotta Markku Kakriainen.…
Kolumnit

Saimaalle kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa

Yritystoiminta on monen seutukunnan tulevaisuuden elinehto. Yritystoiminnalla saadaan seuduille työpaikkoja ja verotuloja, joilla voidaan turvata seutukunnan asukkaille tarpeellisia…
Kolumnit

Saimaa – Savonlinnan suuri mahdollisuus

Viestintään ja markkinointiin saadaan parhaiten tehoa, jos sen kärkenä on sellainen tekijä, josta ollaan pääosin yhtä mieltä. Savonlinnalle sellainen seikka on Saimaa ja kaupungin sijainti…
Kolumnit

Alempi tieverkko hälyttävässä kunnossa

Tänä keväänä kelirikko on ollut hankalin vuosikymmeniin. Monet alemman tieverkon tiet ovat olleet hyvin huonosti liikennöitävässä kunnossa, kun tiet ovat pehmeitä ja routa nostaa savea pinnalle. Eikä…
Kolumnit

Liikenneyhteydet luovat elinvoimaa

Liikenneyhteyksien merkitystä seudun elinvoimalle korostetaan koko ajan. Lähtökohtana on, että nopeat yhteydet antavat entistä parempia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja yleensä työntekijöiden…