Kolumnit Jarkko Wuorinen /

Mikä on tärkeää?

Kun kysytään, mikä on elämässä tärkeää, niin yleensä vastaukseksi tulee oma ja läheisten terveys, toimeentulo, asumisolosuhteet ja niin edelleen. Siis melkein aina vastaukseksi heti ensi vaiheessa tulee terveys. Siksi ei olekaan ihme, että nyt eduskunnassa käsittelyssä oleva Sote-uudistus herättää niin paljon mielenkiintoa ja tunteenpurkauksia.

Sote-uudistus on tarpeen siksi, että terveydenhoito uhkaa käydä liian kalliiksi kunnille ja siksi tarvitaan vahvempia hartioita. Tässä maakuntien vastuulle suunnitelluissa mallissa noin 450 erilaisen organisaation ryppäästä vastuu siirtyy 18 maakunnalle. Näin on helppo ymmärtää, että tällöin ainakin hallinnon osalta pitäisi syntyä säästöjä, vaikka valmisteluvaiheessa tietysti syntyy paljon sellaisia kustannuksia ja töitä, jotka lisäävät tilapäisesti hallinnollista taakkaa.

Soten tavoitteena on taata tasapuoliset ja laadullisesti hyvät palvelut koko maahan. On esitetty paljon epäilyjä siitä, että uudistus heikentää lähipalveluja ja valitettavasti aikaa myöden näin voi käydä. Mutta jos terveydenhoito jäisi jatkossakin kuntien vastuulle, niin etenkin vähän pienemmät, vähävaraisemmat ja syrjemmällä sijaitsevat kunnat voisivat myös joutua tekemään vastaavalla tavalla, kun taloudelliset resurssit eivät riitä.

Kun terveydenhoito siirtyy maakuntien vastuulle, niin silloin ainakin resurssit ovat vahvemmalla pohjalla. Ja uusien maakuntien valtuustoille ja hallituksille jää sitten vastuu siitä, että riittävät lähellä olevat terveyspalvelut säilyvät. Siten uusilta maakuntien vastuuhenkilöiltä edellytetään melkoista asiantuntemusta, jotta kyetään tekemään asukkaiden kannalta oikeita ratkaisuja.

Kun puhutaan asioiden tärkeydestä, niin ei pidä unohtaa toimivaa totuutta, että tuloksiin pääseminen edellyttää, että on tavoitteita. Ensin siis asetetaan tavoitteet ja sitten tehdään linjaukset, miten tavoitteisiin päästään. Näin on oltava myös terveydenhoitosektorilla. Eikä tavoitteena voi olla vain kustannusten karsiminen, vaan ennen kaikkea laadukkaat palvelut.

Suunnitelmien on oltava sellaisia, että niillä myös on mahdollista päästä tavoitteisiin. Mikäli näyttää siltä, että tehdyillä toimenpiteillä ei päästä tavoitteisiin, on oltava myös vaihtoehtoisia toimintamalleja. Lisäksi vielä on muistettava se, että kun käytäntö osoittaa, että kaikki ei toimi niin kuin pitäisi, on kyettävä tekemään korjauksia.

Varmasti uudessa Sote-mallissa on puutteita, mutta puutteet tulee korjata heti, kun ne havaitaan. Nyt on lopetettava vatvominen ja saatava Sote-uudistus aikaiseksi.

JARKKO WUORINEN
Maakuntahallituksen puheenjohtaja

Aiheet:
Ei kommentteja! Jätä ensimmäinen kommentti alta.

Jätä kommentti

Vastaat käyttäjän jättämään kommenttiin. Peruuta
Kolumnit

Puheenjohtajat listasivat asioita tulevaan hallitusohjelmaan

Eduskunnassa pidetyssä maakuntahallitusten puheenjohtajien kokouksessa käsiteltiin aiheita, joita halutaan tulevaan hallitusohjelmaan. Ensimmäiseksi listalla nousi osaavan työvoiman saatavuus.…
Kolumnit

Miten suuri osa Suomesta pidetään asuttuna?

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokouksessa Rovaniemellä eräänä pääteemana oli muuttoliikkeen suhtautuminen kaupungistumiseen. Aiheen käsittelyn pohjaksi oli tutkija Timo Aron alustus,…
Kolumnit

Rajanylityspaikka saatava kansainväliseksi

Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämiseksi on tehty työtä jo ainakin vuosikymmen. Välillä asiat ovat tuntuneet menevän eteenpäin ihan mukavasti, mutta monesti eteen on tullut yllättäenkin…
Kolumnit

Maakuntahallituksen työ on muuttunut runsaassa vuosikymmenessä

Olen ollut runsaan vuosikymmenen maakuntahallituksen pöydän äärellä ja viimeiset viisi vuotta hallituksen puheenjohtajana. Minua ennen puheenjohtajana toimi kahdeksan vuotta Markku Kakriainen.…
Kolumnit

Saimaalle kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa

Yritystoiminta on monen seutukunnan tulevaisuuden elinehto. Yritystoiminnalla saadaan seuduille työpaikkoja ja verotuloja, joilla voidaan turvata seutukunnan asukkaille tarpeellisia…
Kolumnit

Saimaa – Savonlinnan suuri mahdollisuus

Viestintään ja markkinointiin saadaan parhaiten tehoa, jos sen kärkenä on sellainen tekijä, josta ollaan pääosin yhtä mieltä. Savonlinnalle sellainen seikka on Saimaa ja kaupungin sijainti…
Kolumnit

Alempi tieverkko hälyttävässä kunnossa

Tänä keväänä kelirikko on ollut hankalin vuosikymmeniin. Monet alemman tieverkon tiet ovat olleet hyvin huonosti liikennöitävässä kunnossa, kun tiet ovat pehmeitä ja routa nostaa savea pinnalle. Eikä…
Kolumnit

Liikenneyhteydet luovat elinvoimaa

Liikenneyhteyksien merkitystä seudun elinvoimalle korostetaan koko ajan. Lähtökohtana on, että nopeat yhteydet antavat entistä parempia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja yleensä työntekijöiden…